THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 กุมภาพันธ์ 2565 : 20:34 น.

เชียงใหม่-เชียงใหม่-ปลัดมหาดไทยเปิดงาน"มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม : CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022"รวมสุดยอดไม้เมืองหนาวบนพื้นที่กว่า 27 ไร่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022)” โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางอารี เตชะหรูวิจิตร ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาร่วมในพิธี ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า ในนามของกระทรวงมหาดไทยรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมให้กำลังใจกับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022)” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยเสริมภาพลักษณ์และสร้างความโดดเด่นของเมืองท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้เป็นสองรองใครในโลกนี้ ดังจะเห็นได้ว่า ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่ชวนมาเยือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำใจของคนเชียงใหม่ที่งดงาม เป็นเจ้าบ้านที่ดีจนทำให้นานาชาติไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา หรืออังกฤษ หรือยุโรป ต่างก็ยกย่องให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกในลำดับต้น ๆ ทำให้เกิดภาพลักษณ์และบรรยากาศที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาร่วมเยี่ยมเยียน มาพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของคนเชียงใหม่แล้วก็ของประเทศไทย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ปรารถนาที่จะเห็นวิถีชีวิตของพี่น้องคนไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากทุกคนได้ร่วมไม้ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขและศบค. จนอาจจะกล่าวได้ว่าในปัจจุบันทุกจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในสถานการณ์ที่น่าพึงพอใจ สมควรแก่เวลาที่ชาวเชียงใหม่จะมาช่วยกันในการสร้างบรรยากาศแห่งการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมามีสภาวะที่ดี พี่น้องมีความสุขในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่

“นักท่องเที่ยว 1 คน ใช้เงินแค่ 100 บาท หรือ 1,000 บาท ถ้ามีคนมาเที่ยว 1,000,000 คน ก็จะมีเงินหมุนเวียนทำให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นอย่างน้อย 1,000,000,000 บาท พี่น้องประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ ก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมีความสุข ขอให้การจัดงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022)” ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ” ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022) ตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 234/2564 และได้มีมาตรการผ่อนคลายการควบคุมโรคในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอจอมทอง โดยได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดปัญหาผลกระทบวิกฤตโควิด-19 ด้านการท่องเที่ยว เป็นประเด็นความเดือดร้อนเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่กลับคืนมาโดยเร็ว ซึ่งการดำเนินการนี้ จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน

ขณะที่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและทางชาวต่างชาติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดปัญหาผลกระทบวิกฤตโควิด-19 ภาคการท่องเที่ยว เป็นประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อนความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ และได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยตลอดการจัดงานได้มีการคัดกรองนักท่องเที่ยวผู้ร่วมงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับจัดงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” จัดระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) จะได้สัมผัสกับปรากฏการณ์อันน่าประทับใจ สะท้อนอัตลักษณ์ความสวยงามและรุ่งเรืองของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้พื้นที่กว่า 27 ไร่ ตื่นตาตื่นใจไปกับโซนไฟประดับสุดยิ่งใหญ่ตระการตา ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว อาทิ ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ดอกไฮเดรนเยีย และแสง สี เสียง ยามค่ำคืน โดยนักท่องเที่ยวต้องผ่านจุดคัดกรอง และเมื่อเข้าโชนต้อนรับจะพบกับซุ้มทางเข้าสุดอลังการที่ประดับด้วยไม้ใบและไม้ดอกที่บานสะพรั่ง ได้แก่ Zone 1 Magic of flower light : อัศจรรย์ของดอกไม้นานาพันธุ์และเปลี่ยนผันเป็นแสงสี เหมือนสายน้ำสะท้อนแสงจันทร์แสงดาวในยามค่ำคืน Zone 2 Best of Chiangmai : แสดงอัตลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ มาอย่างช้านาน ด้วยประติมากรรมรูปร่มบ่อสร้าง ที่สะท้อนแสงได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน Zone 3 Golden of Lanna : ความเรื่องรองของโคมไฟสีทอง ส่องประกายสว่างไสวเต็มท้องฟ้า ด้วยการจำลองการปล่อยโคมลอย เสมือนได้อยู่ท่ามกลางโคมลอยนับพันดวง

ทั้งนี้ Zone 4 Sat-tha ศรัทธา : ความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีสืบทอดมาอย่างช้านาน แสดงถึงแสงแห่งศรัทธา โดยมีทุ่งดอกบัวเรืองแสงประดับด้านหน้าพระพิฆเนศ และทุ่งทิวลิปเรืองแสง Zone 5 Wonder Forest & Light of Glory : มหัศจรรย์ของแสงแห่งป่าลึก เป็นอุโมงค์ที่ประดับด้วยไม้ใบ เขียวชะอุ่ม ตัดกับสีสดใสของไม้ดอก และในยามค่ำคืน ความมหัศจรรย์แห่งแสงจะปรากฏเป็นภาพดอกไม้และผีเสื้อ สะท้อนเป็นสีสันสวยงาม Zone 6 Tropical Rain Forest : ความชุ่มชื้นดั่งฝนโปรยปราย ของสวยกล้วยไม้ที่เบ่งบานนานาพันธุ์ และ Zone 7 Evolution of Chiangmai : แสงแห่งสายน้ำ หลอมรวมเป็นจุดกำเนิดแห่งชีวิต สร้างให้มีพลังแห่งความหวัง และสร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่ต่อไป ชมม่านน้ำและน้ำพุดนตรีความยาวกว่า 200 เมตร ด้วยเทคนิคแสง สีเสียง คืนละ 3 รอบ คือ เวลา 18.00 น. 19.00 น. และ 20.30 น.

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ