THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 กุมภาพันธ์ 2565 : 18:44 น.

เชียงใหม่-สถานการณ์​โควิดยังน่ากังวลยอดติดเชื้อ​สูงทุกวัน​ยอดไม่ลดเจอเพิ่ม 253 รายจากATKอีก 1,399 รายสถานศึกษา​ ครอบครัว​ ร้านอาหาร​เครื่องดื่มยังคงเป็นสาเหตุหลัก​

เมื่อวันที่​ 13​ ก.พ. พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 253 ราย พุ่งสูงต่อเนื่องเกิน​ 200-300​ รายมาตลอดสัปดาห์​ โดยเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด นอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อ​จากการตรวจ​ ATK​ อีก​ 1,399 ราย​ เสียชีวิต​เพิ่มอีก​ 1​ ราย รวมสะสมแล้ว​ 216 ราย​ มีผู้รับการรักษาตามโรงพยาบาล​ทุกแห่ง​ 2,057 ราย​ ในจำนวนนี้มีอาการหนัก​ 31​ ราย​ ผู้ติดเชื้อ​อยู่​ในระบบ​ CI จำนวน 2,382 ราย ในระบบ​ HI จำนวน​ 8,081 ราย​ รวมทุกระบบมีติดเชื้อ​มากกว่า​ 12,000 ราย​ รักษาหายวันนี้​ 204 ราย

สำหรับ กลุ่มคลัสเตอร์ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอยู่ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย คลัสเตอร์กลุ่มโรงเรียน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม คลัสเตอร์กลุ่มร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มพบทั้งหมด 3 ร้าน คลัสเตอร์กลุ่มโรงพยาบาลพบสะสม 17 ราย นอกจากนี้ยังมีการระบาดในกลุ่มคลัสเตอร์อื่น ๆ ได้แก่ ชุมชนหมู่ 13 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง 7 ราย ฟาร์มหมูหมู่ 2 ต.แม่แตง 7 ราย บริษัทรถยก หนองป่าครั่ง 5 ราย บาเซโลนามอเตอร์เชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม 1 ราย สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชาย อ.แม่ริม 2 ราย ขณะที่การระบาดในครอบครัว พบเพิ่ม 13 ราย จากครอบครัวในอ.เมืองเชียงใหม่ ออ.หางดง อ.สันกำแพง อ.เชียงดาว อ.สันทราย และอ.ดอยสะเก็ด ส่วนผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า พบเพิ่ม 108 ราย และมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค เชื่อมโยงคลัสเตอร์อีกร่วมร้อยราย

สำหรับ การระบาดโรคโควิด-19 จ.เชียงใหม่ ช่วงนี้ พบการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มมากขึ้นเกินร้อยละ​ 80 โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย รวมทั้งมีการแพร่ระบาดในครอบครัวเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการติดเชื้อในกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีการเปิดเรียน On Site จึงขอย้ำเตือน 6 มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2.สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3.จัดให้มีจัดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4.จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 5.ทำความสะอาดห้องเรียน พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบาดอากาศ และ 6.ลดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เพื่อลดความแออัดที่มีการสัมผัสร่วมกัน

นอกจากนี้ ขอให้ทุกโรงเรียนติดตามสถานการณ์การติดเชื้อของนักเรียน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง หากพบต้องปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับ​ประชาชน​ก็ต้องไม่หละหลวมในมาตรการ​เฝ้า​ระวัง​ป้องกัน​การติดเชื้อ​ตามที่กำหนดด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ