THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 กันยายน 2563 : 13:52 น.

ครม.อนุมัติวันหยุดยาว 19-22พ.ย. 63 และ 10-13 ธ.ค. 63 กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 63 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันที่ 19 พ.ย.63 และวันที่ 20 พ.ย.63 เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 19-22 พ.ย.63

อีกช่วงคือเดือนธ.ค. ซึ่งเดิมวันจันทร์ที่ 7 ธ.ค.63 จะเป็นวันหยุดชดเชย "วันพ่อแห่งชาติ" แต่ให้ไปหยุดในวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.แทน เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องวันที่ 10-13 ธ.ค.63 เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ