NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 มีนาคม 2564 : 20:18 น.

.

เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีอยู่ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศทั่วโลก ดังนั้น วัคซีนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องฉีดให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น

สำหรับวัคซีนที่กทม.ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลในระยะแรกนี้ มีจำนวน 66,000 โดส สามารถฉีดได้ 33,000 คน อายุระหว่าง 18-59 ปี เราจึงต้องวางแผนในการบริหารจัดการวัคซีนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงมีการซักซ้อมขั้นตอนการให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยมีโรงพยาบาลสังกัดกทม. นำร่อง 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติน ธะโร อุทิศ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนอีกจำนวน 13 แห่ง

สำหรับวัคซีนในระยะแรกที่มีจำนวนจำกัดนี้ กทม.ได้ตั้งเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงบุคลากรด่านหน้าที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขกทม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ 6 เขตที่อยู่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ เขตบางขุนเทียน บางบอน จอมทอง หนองแขม บางแค และภาษีเจริญ โดยเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางที่ได้ซักซ้อมไว้ทุกขั้นตอนครับ

จากนั้นจะฉีดให้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ได้แก่ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด 6. โรคเบาหวาน 7. โรคอ้วน ที่มีอายุ 18-59 ปี เพราะคนกลุ่มนี้หากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรง และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมีนาคม 2564 นี้ รัฐบาลจะได้รับวัคซีนเพิ่มเติมอีก 800,000 โดส ซึ่งในจำนวนนี้ กทม.จะได้รับการจัดสรรวัคซีนอีก 30% หรือประมาณ 240,000 โดส ก็จะทยอยฉีดให้แก่บุคลากร ประชาชนทั่วไป และแรงงานที่มีอายุ 18-59 ปีต่อไป

สำหรับผู้ที่ความประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น Line Official Account “หมอพร้อม” หากไม่สะดวก หรือไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” สามารถสอบถามข้อมูลหรือลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.ทั้ง 69 แห่งใกล้บ้านครับ

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

กปน. แนะนำเลือกใช้บริการสำรวจ-ซ่อมท่อประปา ล้างถังพักน้ำ รับประกันผลงานคุณภาพด้วยช่างประปามืออาชีพ

กปน. แนะนำเลือกใช้บริการสำรวจ-ซ่อมท่อประปา ล้างถังพักน้ำ รับประกันผลงานคุณภาพด้วยช่างประปามืออาชีพ

MEA ร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

MEA ร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

กรมโยธาฯ แจงยืนยันการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ยึดแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ตามหลักวิชาการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทุกโครงการ

กรมโยธาฯ แจงยืนยันการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ยึดแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ตามหลักวิชาการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทุกโครงการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน Thai Silk International Fashion Week แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทย นานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน Thai Silk International Fashion Week แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทย นานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565

ข่าวที่น่าสนใจ