NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 มีนาคม 2564 : 12:00 น.

โดย...อัศวิน ขวัญเมือง

เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ไม่เพียงแต่ประชาชนต้องเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากอากาศที่ร้อนจัด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง และผู้ป่วยเรื้อรัง ก็อาจเป็นอันตรายจากอากาศร้อน เช่น โรคฮีทสโตรค อาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วงเฉียบพลัน และโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

เช่นเดียวกัน สัตว์เลี้ยงของท่าน ก็อาจได้รับอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงที่ยังไม่มียารักษา แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยง กทม. จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี เป็นประจำในช่วงเดือนมีนาคม และรอบเก็บตกช่วงเดือนกันยายน ของทุกปี เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า

สำหรับปี 2564 กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย ร่วมกับ สำนักงานเขต 50 เขต ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันอังคารที่ 8 - วันศุกร์ที่ 19 มี.ค.64 ในวันทำการ สามารถสอบถามที่ตั้งหน่วยบริการในแต่ละวันได้ที่ สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือกลุ่มงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข กทม. โทร.0 2248 7417, 0 2245 3311 ในวัน เวลาราชการ โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงโปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนเพื่อรับบริการด้วยนะครับ

เลี้ยงแล้วต้องรัก และหมั่นดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเหมือนคนในครอบครัวครับ พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายจากการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง ปลอดโรค ไม่เป็นอันตรายต่อเจ้าของและประชาชนทั่วไปครับ

ที่สำคัญไม่ว่าจะสัตว์เลี้ยงในบ้าน หรือนอกบ้าน ต้องระมัดระวัง 5 สิ่งนี้ ได้แก่ อย่าแหย่สุนัขให้โมโห อย่าเหยียบสุนัขให้ตกใจ อย่าแยกสัตว์ที่กัดกันด้วยมือเปล่า อย่าหยิบหรือแย่งจานอาหาร และอย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่ได้เลี้ยง เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากการถูกสุนัขและแมว กัด ข่วน และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครับ

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

กปน. แนะนำเลือกใช้บริการสำรวจ-ซ่อมท่อประปา ล้างถังพักน้ำ รับประกันผลงานคุณภาพด้วยช่างประปามืออาชีพ

กปน. แนะนำเลือกใช้บริการสำรวจ-ซ่อมท่อประปา ล้างถังพักน้ำ รับประกันผลงานคุณภาพด้วยช่างประปามืออาชีพ

MEA ร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

MEA ร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

กรมโยธาฯ แจงยืนยันการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ยึดแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ตามหลักวิชาการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทุกโครงการ

กรมโยธาฯ แจงยืนยันการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ยึดแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ตามหลักวิชาการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทุกโครงการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน Thai Silk International Fashion Week แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทย นานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน Thai Silk International Fashion Week แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทย นานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565

ข่าวที่น่าสนใจ