NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 มีนาคม 2564 : 12:00 น.

โดย...อัศวิน ขวัญเมือง

เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ไม่เพียงแต่ประชาชนต้องเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากอากาศที่ร้อนจัด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง และผู้ป่วยเรื้อรัง ก็อาจเป็นอันตรายจากอากาศร้อน เช่น โรคฮีทสโตรค อาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วงเฉียบพลัน และโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

เช่นเดียวกัน สัตว์เลี้ยงของท่าน ก็อาจได้รับอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงที่ยังไม่มียารักษา แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยง กทม. จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี เป็นประจำในช่วงเดือนมีนาคม และรอบเก็บตกช่วงเดือนกันยายน ของทุกปี เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า

สำหรับปี 2564 กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย ร่วมกับ สำนักงานเขต 50 เขต ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันอังคารที่ 8 - วันศุกร์ที่ 19 มี.ค.64 ในวันทำการ สามารถสอบถามที่ตั้งหน่วยบริการในแต่ละวันได้ที่ สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือกลุ่มงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข กทม. โทร.0 2248 7417, 0 2245 3311 ในวัน เวลาราชการ โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงโปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนเพื่อรับบริการด้วยนะครับ

เลี้ยงแล้วต้องรัก และหมั่นดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเหมือนคนในครอบครัวครับ พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายจากการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง ปลอดโรค ไม่เป็นอันตรายต่อเจ้าของและประชาชนทั่วไปครับ

ที่สำคัญไม่ว่าจะสัตว์เลี้ยงในบ้าน หรือนอกบ้าน ต้องระมัดระวัง 5 สิ่งนี้ ได้แก่ อย่าแหย่สุนัขให้โมโห อย่าเหยียบสุนัขให้ตกใจ อย่าแยกสัตว์ที่กัดกันด้วยมือเปล่า อย่าหยิบหรือแย่งจานอาหาร และอย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่ได้เลี้ยง เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากการถูกสุนัขและแมว กัด ข่วน และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครับ

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

เตือนดื่มน้ำเมาลดประสิทธิภาพวัคซีนโควิด

หมอจุฬาฯเตือนดื่มแอลกอฮอล์ลดประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 เสี่ยงเม็ดเลือดขาวทำงานผิดปกติติดเชื้อง่ายปอดอักเสบรุนแรง แนะหยุดดื่ม 2-3 วันทั้งก่อน-หลังฉีดวัคซีน สสส.ชวนงดเหล้าเข้าพรรษาลดภาระบุคลากรทางการแพทย์

รมต.ท็อปซัดมหาดไทยมีปัญหามากระทบชิ่งทส.

รมว.ทส.ยกปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯดีที่สุดทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน ลั่นตามมารยาทต้องมาคุยกันก่อนถ้าใครจะย้ายไปอยู่ที่อื่น ซันมหาดไทยมีปัญหากันเองเลยมากระทบชิ่ง

ปรับปรุงโบกี้รถไฟเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว

กทม.จับมือการรถไฟฯใช้ตู้นอนเก่านำมาปรับปรุงใหม่เพื่อเป็นศูนย์พักคอยรอส่งต่อผู้ป่วยโควิดสีเขียว เบื้องต้นใช้ 15 โบกี้รองรับผู้ป่วยได้ 240 เตียง

ครม.อัด2.3หมื่นล้านช่วยนร.-นักศึกษา

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้นักเรียน-นักศึกษาช่วยค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง 2 พันบาทต่อนักเรียน 1 คน หากเรียนสถานศึกษาเอกชนช่วยคนละ 5 พัน

ข่าวที่น่าสนใจ