THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 เมษายน 2565 : 14:47 น.

สงขลา-สถานีขนส่งอำเภอหาดใหญ่การเดินทางเริ่มคึกคัก เส้นทางไปอำเภอและจังหวัดท่องเที่ยวในภาคใต้ผู้โดยสารแน่น เตือนอย่าซื้อตั๋วผีเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 10 เมษายน บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รถโดยสารหลายเส้นทางในภาคใต้ ทั้งรถบัสและรถตู้เริ่มมีผู้โดยสารเดินทางเพิ่มขึ้นเพื่อกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยเฉพาะเส้นทางที่เป็นอำเภอและจังหวัดท่องเที่ยว เช่น อ.เบตง จ.ยะลา ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ รถตู้สายหาดใหญ่-เบตง มีผู้โดยสารเต็มทุกรอบ รวมทั้งเส้นทางจังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ ในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ทั้ง จ.ตรัง กระบี่ ภูเก็ต และ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเช่นกัน รวมถึงรถทัวร์ขึ้นล่องหาดใหญ่-กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นทั้งรถของ บขส.และ รถร่วม

ทั้งนี้ ทางขนส่งได้ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้โดยสารซื้อตั๋วตามช่องขายตั๋วภายในสถานีขนส่ง อย่าซื้อตั๋วผีที่มีคนมาชักจูงให้ไปซื้อ ซึ่งจะอยู่นอกสถานีขนส่ง เนื่องจากอาจมีราคาแพงกว่า และมีปัญหาการเดินทางรวมถึงกรณีเกิดอุบัติเหตุ 

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ