THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

04 พฤษภาคม 2565 : 11:03 น.

ปราจีนบุรี -โรงรับจำนำเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทุ่มเงินกว่า 150 ล้านรองรับเปิดเทอมภาคเรียนใหม่ คิดอัตราดอกเบี้ยราคาพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิดระบาด 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม นางสุภาวดี ติยศิวาพร ผู้จัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ โรงรับจำนำสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองปราจีนบุรีเตรียมเงินทุนสำรองหมุนเวียนประมาณ 150 ล้านบาท เพื่อรองรับผู้ปกครองที่จะมาใช้บริการในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษาที่1/2565 และมีการลดอัตราดอกเบี้ยให้ด้วย 

สำหรับ รายการสิ่งของส่วนใหญ่ที่ผู้ปกครองมักจะนำมาจำนำจะมีทองคำ เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ฯลฯ จึงอยากจะเชิญชวนให้มาฝากรับจำนำที่นี่เพราะเป็นโรงรับจำนำของรัฐบาล 

นางสุภาวดี กล่าวว่า ในโอกาสที่จะมีการเปิดภาคเรียนใหม่นี้ ทางสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ภายใต้การบริหารงานโดย นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดเตรียมเงินกองทุนสำหรับบำบัดทุกข์บริการประชาชนทั่วไปและผู้ปกครองไว้อย่างพร้อมเพียงแล้ว

ทั้งนี้ ได้หนังสือ "ด่วนที่สุด" ของสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในอัตราดอกเบี้ยต่ำในช่วงการระบาดโควิต-19และ ช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ที่มีสถานธนานุบาลในสังกัดทุกแห่ง

สำหรับ อัตราดอกเบี้ยรับจำนำสำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม- 30 มิถุนายน ดังนี้

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

2. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือนสำหรับผู้มาไช้บริการตั้งเเต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม  ใช้อัตราดอกเนี้ย ดังนี้

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิตอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน

2.เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1  ต่อเดือน

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ