THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 มิถุนายน 2565 : 17:10 น.

เชียงใหม่-รองนายกฯลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล พร้อมตรวจดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ปูคา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ชาวบ้านถวายฎีกา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล พร้อมรับฟังภาพรวมการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแนวคิดการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ตามแนวคิดเชียงใหม่โมเดล โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ 

จากนั้นได้เดินทางไปยังโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการ โดยมี นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง กล่าวรายงาน โดยพล.อ.ประวิตรได้เยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เช่น การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) , การแก้ไขปัญหาความยากจน , การพัฒนาต่อยอดทางการเกษตร , การดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา สถานีผลิตน้ำป่าแดด และการวางแผนท่อจ่ายน้ำในพื้นที่ตอนล่าง และความคืบหน้าการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคา พร้อมระบบส่งน้ำ

สำหรับ โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคา พร้อมระบบส่งน้ำนี้ ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน สืบเนื่องจากราษฎรบ้านแม่ปูคาเหนือ หมู่ที่ 5 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง โดยนายบุญส่ง จินา มีหนังสือฎีกาขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านปูคาเหนือ ซึ่งประสบปัญหาเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร และในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งปัจจุบันโครงการก่อสร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งโครงการนี้จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านแม่ปูคา ได้ประมาณ 275 ไร่ และสามารถขยายพื้นที่รับประโยชน์ได้อีก 2,000 ไร่ อีกทั้งยังบรรเทาการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่บ้านแม่คาและหมู่บ้านใกล้เคียงได้

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (คทช.) จำนวน 5 พื้นที่ และยังได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.สันกำแพง ที่ประสบความเดือดร้อนในการดำรงชีพ โดยก่อนเดินทางกลับ พล.อ.ประวิตรได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมต้อนรับ ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับที่ชื่นมื่น

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ