THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

26 มิถุนายน 2562 : 15:40 น.

ศูนย์วิจัยฯชุมพรชี้ขยะทะเลเป็นสาเหตุสำคัญทำให้วาฬบรูด้าป่วย ระบบทางเดินอาหารมีปัญหา สุขภาพอ่อนแอและตายในที่สุด ขอความร่วมมือชาวประมงแจ้งหากเบาะแส

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.น.ส.ทิพามาศ อุปน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง กล่าวถึงการพบซากวาฬบรูด้า ฝั่งอ่าวไทยในระยะนี้ว่า สาเหตุการตายของวาฬบรูด้า มาจากหลายสาเหตุ เนื่องจาก วาฬเป็นสัตว์ที่ต้องขึ้นมาหายใจผิวน้ำ จึงมีความเสี่ยงที่จะติดเครื่องมือของชาวประมงได้ง่าย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บและตายได้ นอกจากนี้ ขยะทะเลก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้วาฬป่วย ระบบทางเดินอาหารมีปัญหา สุขภาพอ่อนแอ และตายในที่สุด

ทั้งนี้ จากข้อมูลฝั่งอ่าวไทย พบ วาฬบรูด้า ประมาณ 50-60 ตัว ส่วนใหญ่ พบบริเวณ อ่าวไทยตอนบน นอกจากนี้ ข้อมูลการสำรวจสัตว์ทะเลหายาก ตามโครงการสำรวจติดตามสัตว์ทะเลหายากที่เป็นสัตว์สงวนคุ้มครอง บริเวณจ.ประจวบคีรีขันธ์และชุมพร พบวาฬบรูด้า (Bryde's whale:Balaenoptera edeni) จำนวน 3 ตัว บริเวณ เกาะจระเข้ หินหลักง่าม จ.ชุมพร จากการระบุเอกลักษณ์เฉพาะตัวพบว่าเป็นวาฬบรูด้าที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) ได้แก่ เจ้าสุขใจ และแม่ตองอ่อนพร้อมลูกใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ยังขอความร่วมมือชาวประมง แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับวาฬบรูต้า หากพบเห็น วาฬได้รับบาดเจ็บหรือติดเครื่องมือประมง หรือพบซากวาฬ ได้ที่ศูนย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง อ.เมือง จ.ชุมพร

Cr. ภาพ จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ,คุณสุรศักดิ์ ทองสุกดี และทีมงาน

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ