THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 สิงหาคม 2563 : 11:41 น.

พิษณุโลก-ชลประทานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงลุ่มน้ำยมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากจาก จ.แพร่อย่างใกล้ชิด พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยม จ.แพร่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้น โดยที่สถานี Y.1C บริเวณสะพานบ้านน้ำโค้ง อ.เมืองแพร่ วัดปริมาณน้ำไหลผ่านได้ สูงสุด 1,252 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (23 ส.ค. 63 เวลา 02.00 น.) กรมชลประทาน คาดการณ์ว่าน้ำจะเดินทางถึงสถานีวัดน้ำ Y.14A  อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย  ในเกณฑ์สูงสุดวันที่ 23 ส.ค. 63 ในช่วงเวลาประมาณ 08.00 - 10.00 น. ที่ระดับ 9.30 - 9.35 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 1,050 - 1,060 ลูกบาศก์เมตร/วินาที   ปัจจุบัน ปริมาณน้ำไหลผ่าน Y.14A เมื่อเวลา 05.00 น. วัดได้ 973.60 ลบ.ม/วินาที

ทัั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จ.สุโขทัย และจ.พิษณุโลก กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำยมบริเวณเหนือประตูระบายน้ำ ( ปตร.)หาดสะพานจันทร์ ด้วยการผันน้ำส่วนหนึ่งเข้าสู่คลองหกบาทในอัตรา 250 - 350 ลบ.ม/วินาที พร้อมกับควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ ไม่เกิน 650 - 710 ลบ.ม./วินาที และควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน 550 ลบ.ม/วินาที

สำหรับ พื้นที่ในเขตจ.พิษณุโลก ในแม่น้ำยมสายหลัก (ไหลผ่าน อ.บางระกำ) ได้ดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในแม่น้ำยมไม่ให้เกิดผลกระทบ จากภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่งได้แก่ ปตร.วังสะตือ, คลองผันน้ำแม่น้ำยม-แม่น้ำน่าน คลอง  DR-15.8 และ DR-2.8  เวลา 6.00 น. 23 ส.ค.2563  ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ Y.64 อ.บางระกำ มีระดับสูง 3.55 เมตร (ระดับวิกฤต 6.40 เมตร) ส่วน ในแม่น้ำยมสายเก่า (ไหลผ่าน อ.พรหมพิราม, อ.เมือง, อ.บางระกำ เขตติดต่อ อ..กงไกรลาศ) ได้ดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำ ที่ ปตร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง, ปตร.วังขี้เหล็ก, ปตร.บางแก้ว เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำยมสายหลัก ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบ และ เตรียมความพร้อมพื้นที่ทุ่งลุ่มต่ำเพื่อรับน้ำหลากตามโครงการบางระกำโมเดล

อย่างไรก็ตาม โครงการชลประทานพิษณุโลก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้รับทราบและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และหน่วยงานชลประทานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จะคอยเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการน้ำ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำไว้คอยช่วยเหลือประชาชน หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วม

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ