THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

20 ตุลาคม 2563 : 20:44 น.

นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ 39 คนจากเมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีนเดินทางถึงไทยแล้ว ทยอยเข้าสู่ขั้นตอนกักตัวหาเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) กลุ่มแรกเดินทางเข้าประเทศไทยเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้ว เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวน 39 คน เดินทางมาโดยสายการบิน Spring Airlines เที่ยวบินที่ 9C8579 จากเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เวลา 17.10 น. ซึ่งนักท่องเที่ยวดังกล่าวยังคงต้องผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด - 19 ตามมาตรการของรัฐเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไป และต้องตกลงยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน (Alternative State Quarantine: ASQ) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ มีการจัดเตรียมพื้นที่บริเวณ Gate D3 และ D4 ไว้เป็นห้องพักคอยสำหรับผู้โดยสารที่ต้องรอผลตรวจ ซึ่งภายในห้องดังกล่าวมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมทั้งมีห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งน้ำดื่มไว้ให้บริการด้วย

นอกจากนี้ ทสภ.ยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำผู้โดยสารในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (ใบ ต.8) การโหลด Application ติดตามตัวรวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ