THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 ธันวาคม 2563 : 17:57 น.

สงขลา-กองทัพเรือส่งเรือผลักดันน้ำ 20 ลำพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เร่งผันน้ำจากคลองสทิงหม้อได้วันละ 2,000,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อระบายลงทะเลสาบสงขลาบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

กองทัพเรือโดย หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ได้ส่งเรือผลักดันน้ำจำนวน 20 ลำ พร้อมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ลงพื้นที่จ.สงขลา ตามที่ได้ประสานจาก จ.สงขลาผ่านทัพเรือภาคที่ 2 ขอสนับสนุนเรือผลักดันน้ำช่วยระบายน้ำในคลองสทิงหม้อ ซึ่งระบายได้ช้าและมีมวลน้ำจากฝนตกหนักสมทบ ส่งผลให้เกิดสภาวะอุทกภัยอย่างรุนแรงใน อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยเรือผลักดันน้ำแต่ละลำสามารถผลักดันน้ำได้วันละ 100,000 ลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ กองทัพเรือและจ.สงขลาวางแผนเริ่มปฏิบัติการผลักดันน้ำมาตั้งตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.จนกว่าสถานการณ์จะคลีคลาย โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 จุด คือ บริเวณสะพานหัวขี้เหล็ก และสะพานบ้านพร้าว อ.สิงหนคร จุดละ 10 ลำ รวม 20 ลำ ซึ่งจะช่วยผลักดันน้ำจากคลองสทิงหม้อรวมวันละ 2,000,000 ลูกบาศก์เมตรลงทะเลสาบสงขลา เพื่อบรรเทาควาเดือดร้อนกอนน้ำจะไปท่วมในย่านเศรษฐิจ

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ