THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 กุมภาพันธ์ 2564 : 16:16 น.

ปทุมธานีจัดอบรมโครงการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย นำผ้าใยกล้วยบัวหลวงทอ "ผ้าลายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564 โดยมี พระมหาไพบูลย์ ฐิตธฺมโม เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย เจ้าคณะตำบลสามโคก พ.อ.ชิตพล กึนสี รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี นางสาวบุญนภา บัวหลวง ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ที่ กลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน ศูนย์ส่งเสริมอาชีพวัดไก่เตี้ย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าว่า นับเป็นพระกรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ โดยความหมายของ "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" นั้น ลาย "S" หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ส่วนลาย "S" จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับลายเชิงผ้ารูปหัวใจหมายถึง ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย = Eternal Love เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนโดยจังหวัดปทุมธานีจะนำผ้าใยกล้วยบัวหลวงมาทอผ้าลายขอซึ่งเป็นลายพระราชทาน เพื่อส่งมอบความรักและความสุขให้ชาวไทย

น.ส.ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า โครงการอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564 เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างรายได้ให้ชุมชน อาทิ การทอผ้าใยกล้วยซึ่งเป็นผ้าประจำจังหวัดปทุมธานี ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาการจังหวัดปทุมธานี โดยการต่อยอด นำผ้าใยกล้วยมาปักเป็นผ้าสไบมอญ เครื่องแต่งกายของชาวมอญปทุมธานี ทำผ้าห่อคัมภีร์ถวายพระสงฆ์และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากกระดาษฟางข้าว การประดิษฐ์บายศรีจากวัสดุธรรมชาติ เช่นใบตอง และอื่นๆอีกมากมาย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ