THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 กุมภาพันธ์ 2564 : 15:07 น.

บุรีรัมย์-ลูกหลานยอมลางานพาพ่อแม่ที่แก่ชรามารอเข้าคิวรอลงทะเบียน"เราชนะ"แต่ไก่โห่แน่นหน้าธนาคารกรุงไทย วอนหน่วยงานรัฐใช้วิธีสำรวจผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ในหมู่บ้านแล้วส่งชื่อให้ธนาคารสะดวกกว่า

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ผู้สูงอายุจากหลายตำบลในเขตอ.เมืองบุรีรัมย์จำนวนมากที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”ได้ เนื่องจากไม่มีสมาร์ทโฟนและบางคนก็ยืนยันตัวตนไม่ผ่านยังมาเข้าคิวรอลงให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยช่วยลงทะเบียนให้ ตั้งแต่ก่อนที่ธนาคารจะเปิดทำการหลังจากที่กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาให้สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 5 มี.ค.2564 ขณะที่ลูกหลานบางคนถึงกับยอมลางานเพื่อพาพ่อแม่ ตายายที่แก่ชรามานั่งรอคิวลงทะเบียนตั้งแต่เช้าเช่นกัน ด้วยหวังว่าพ่อแม่และตายายที่แก่ชราไม่สามารถทำงานได้แล้วจะได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาทจากรัฐเพื่อนำไปใช้จ่ายแบ่งเบาภาระในครอบครัว

น.ส.นิด แซ่เล้า อายุ 49 ปี กล่าวว่า วันนี้ต้องหยุดยาวพาแม่อายุ 74 ปีมานั่งรอที่หน้าธนาคารกรุงไทยตั้งแต่ 7 โมงเช้าเพื่อจะให้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยลงทะเบียน “เราชนะ” ให้เพราะแม่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ก็หวังว่าจะได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เพื่อจะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายแบ่งเบาะภาระในครอบครัว เนื่องจากหลังจากเจอโควิด-19 ระบาดตนก็ขายของแทบไม่ได้ โครงการที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือถือเป็นโครงการที่ดีสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี แต่ยอมรับว่าขั้นตอนการดำเนินการยุ่งยากมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจึงอยากฝากให้หน่วยงานรัฐได้ใช้วิธีให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสำรวจรายชื่อผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา   แล้วส่งชื่อให้กับธนาคารหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่จำเป็นต้องให้ผู้สูงอายุมาลำบากนั่งรอแบบนี้ลำพังเดินเหินก็ลำบากอยู่แล้ว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ