THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

27 เมษายน 2564 : 17:22 น.

สมุทรปราการ-สถานการณ์โควิดยังน่าเป็นห่วงพบติดเชื้ออีก 93 รายเสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ อำเภอเมืองครองแชมป์เจอผู้ติดเชื้อมากที่สุด 49 ราย พบคนไข้ปกปิดไทม์ไลน์กระทบการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์อย่างหนัก

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้พบผู้ติดเชื้อจำนวน 93 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 80 ราย อำเภอเมืองยังครองแชมป์ 49 ราย อำเภอพระประแดง 5 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 12 ราย อำเภอบางพลี 13 ราย อำเภอบางบ่อ 1 ราย เอกชนรับมารักษาต่อในสมุทรปราการจำนวน 13 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 71 ปี มีโรคประจำตัว อยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงปัจจุบันมีจำนวน 1,269 ราย ในพื้นที่ 742 ราย นอกพื้นที่ 527 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 212 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 283 ราย รักษาใน Hospitel ราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 334 ราย

ทั้งนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กระจายไปทั่วทุกอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งผู้ป่วยปกปิดข้อมูล ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ของรัฐและเอกชนสัมผัสผู้ติดเชื้อ ถูกกักตัวเป็นจำนวนมาก ทำให้โรงพยาบาลต้องปิดให้บริการหลายแผนก เพื่อนำบุคลากรมาดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แทนบุคคลากรทางการแพทย์ที่ถูกกักตัว

อย่างไรก็ตาม ทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งต้องออกประกาศงดให้บริการ เช่น โรงพยาบาลบางพลีและโรงพยาบาลบางบ่อ เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดรุนแรงทำให้มีบุคลากรสัมผัสผู้ติดเชื้อต้องกักตัวจำนวนมากส่งผลต่อการให้บริการ โรงพยาบาลจึงขอปรับระบบบริการดังนี้ งดให้บริการแผนกผู้ป่วยโรคทั่วไป งดรับบริการฝากครรภ์รายใหม่ งดรับตรวจสุขภาพเข้าทำงานและตรวจสุขภาพประจำปี งดให้บริการผู้ป่วยนอกแผนกกายภาพบำบัด งดให้บริการแผนกแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน งดผ่าตัด /หัตถการที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน งดเยี่ยมผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โรงพยาบาลจะติดต่อประสานงานเพื่อให้ได้รับบริการอย่างเหมาะสมและขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ