THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 กรกฎาคม 2564 : 18:48 น.

สมุทรปราการ-รพ.สมุทรปราการประกาศปิดห้องคลอดหลังพบบุคลากรติดโควิดรวด 5 ราย ขณะที่พบติดเชื้อเพิ่มอีก 642 คนกระจายในหลายอำเภอ

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการพบมีจำนวน 642 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่จำนวน 510 ราย แยกเป็นอำเภอเมือง 167 ราย อำเภอบางบ่อ 14 ราย อำเภอบางพลี 178 ราย อำเภอพระประแดง 40 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 78 ราย อำเภอบางเสาธง 33 ราย  รับมารักษาต่อในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน 132 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 16 ราย อายุระหว่าง 44-85 ปี เป็นชาย 11 ราย และหญิง 5 ราย

ขณะที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ออกประกาศพบบุคลากรห้องคลอดโรงพยาบาลสมุทรปราการ ติดเชื้อโควิดจำนวน 5 รายเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ทั้ง 5 ราย สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 ก.ค.มีแพทย์ที่มาปฏิบัติงานในห้องคลอด 1 คนติดเชื้อโควิดและวันที่ 9 ก.ค.พบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ติดเชื้อ 1 คน ทำให้มีการค้นหาความเสี่ยง Swab เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูง ในวันที่ 9 ก.ค.จำนวน 4 คน ผลออกในวันนี้ที่ 11 ก.ค.พบติดเชื้อทั้งหมด 4 คน ทำให้มีผลกระทบต่อการดูแลรักษาผู้คลอด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม จึงขอปิดห้องคลอดตั้งแต่วันที่ 11- 18 ก.ค.นี้

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลสมุทรปราการได้ออกประกาศอีกว่า เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยหนักในสถานการณ์โรคระบาดได้มากขึ้นจึงขอปิดห้องตรวจนอกเวลา 20.00-24.00น. ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.เป็นต้นไป และเพื่อลดโอกาสติดเชื้อโควิดจากความแออัด ขอความร่วมมือทุกท่าน ลดการมารับบริการที่โรงพยาบาลสมุทรปราการโดยไม่จำเป็น 

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ