THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 สิงหาคม 2564 : 12:48 น.

สุราษฎร์-ผู้ว่าฯส่งมังคุด 2 ตันข้ามภาคไปแลกเปลี่ยนกับลำไยของเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรช่วงผลผลิตออกมากยุคโตควิดระบาด และเตรียมส่งเงาะโรงเรียนแลกเปลี่ยนข้าวสารของอีสาน 

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 7 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผวจ.สุราษฎร์ธานี น.อ.พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการ กองบิน 7 นายชัยพร นุภักดิ์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมส่งมอบผลผลิตทางการเกษตรจากจ.สุราษฎร์ธานี เป็นมังคุด 2,000 กิโลกรัมขึ้นเครื่องบินกองทัพอากาศ ไปยังจ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรจากราคาผลผลิตตกต่ำ และเป็นการระบายสินค้าตามนโยบายรัฐบาลที่จะกระจายสินค้าทางการเกษตรจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภาคหนึ่งในประเทศ โดยเฉพาะผลไม้ในช่วงนี้เพื่อเป็นการช่วยพยุงราคาไม่ให้ตกต่ำมากนัก

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการช่วยขนส่งผลไม้ไปจำหน่ายข้ามภูมิภาค เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งมีราคาตกต่ำอยู่ในขณะนี้  โดยเครื่องบินลำเลียงของกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี นำมังคุดผลไม้ของเกษตรกรจ.สุราษฎร์ธานีไปจำหน่ายยัง จ.เชียงใหม่ จำนวน 2,000 กิโลกรัม และขากลับจะนำลำไยจากภาคเหนือมาจำหน่ายในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2,000 กิโลกรัมเช่นกัน

นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรในภาคใต้มีปริมาณมาก โดยเฉพาะมังคุดใน จ.สุราษฎร์ธานี มีประมาณ 7,000 ตัน ประกอบกับสถานการณ์ระบาดโควิดส่งผลให้การเก็บเกี่ยวและรับซื้อในพื้นที่ได้รับผลกระทบ จึงจะต้องมีการระบายไปสู่ผู้บริโภค ด้วยความร่วมมือของกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพอากาศและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดส่งมังคุดของ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2,000 กิโลกรัมจะไปแลกเปลี่ยนกับลำไย น้ำหนัก 2,000 กิโลกรัม เป็นการนำร่องเพื่อช่วยเกษตรกรระหว่างภาค และยังมีสหกรณ์การเกษตรแต่ละแห่งจะมีการส่งผลไม้ไปแลกเปลี่ยนข้ามภาคระหว่างกัน เช่น ส่งเงาะโรงเรียนไปแลกเปลี่ยนข้าวสารกับทางภาคอีสาน ซึ่งเงาะโรงเรียนในปีนี้กำลังทยอยออกจะมีปริมาณ 38,000 ตันจะส่งไปแลกเปลี่ยนกับผลผลิตทางภาคเหนือและอีสานด้วย 

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ