THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 ตุลาคม 2564 : 17:04 น.

สุโขทัย -นายอำเภอศรีนคร นำหัวหน้าส่วนราชการจัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  นายภิญโญ ศรีพัวพันธุ์ นายอำเภอศรีนคร จ.สุโขทัย นำหัวหน้าส่วนราชการจัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด19

จากนั้น ช่วงสาย ได้มีการมอบถุงธารน้ำใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมและประชาชนผู้มีรายได้น้อยและยากไร้ โดยได้มีการกระจายมอบให้กับพี่น้องทั้ง 5 ตำบลในอ.ศรีนคร รวม 211 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ