THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

19 ธันวาคม 2564 : 16:26 น.

พระนครศรีอยุธยา-คณะกมธ.ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติฯลงพื้นที่ดูปัญหาการพังพลายของตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักจากพิษน้ำท่วม เพื่อเสนอให้สภาฯหามาตรการแก้ปัญหาระยะยาว

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมศักดิ์เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย คณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่งการตื้นเขินของแม่น้ำและลำคลองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวธนธร โสมทองแดง ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ พร้อมด้วย นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี รองประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและดูสถานที่จริง โดยนายมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อตรวจสภาพพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักที่ประสบปัญหาตลิ่งพังทลาย จากปัญหาอุทกภัย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร เพื่อกำหมดมาตรการแนวทางการปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่งการตื้นเขินของแม่น้ำและลำคลองในพื้นที่ต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ