THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

24 มกราคม 2565 : 14:58 น.

ราชบุรี-รองผู้ว่าฯนำเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจตลาดใหญ่ใจกลางเมืองโอ่ง 2 แห่งปรามพ่อค้าแม่ค้าอย่าฉวยโอกาสสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ขู่เจอฝ่าฝืนดำเนินคดีเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 24 มกราคม นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายประสพชัย พูลเกิดพาณิชย์จังหวัดราชบุรี นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี นายพี่รยุทธ จำรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 0-2 ราชบุรี สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ฝ่ายปกครองและตำรวจพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบราคาจำหน่ายเนื้อสุกร เนื้อไก่ ไข่ไก่ และสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน รวมทั้งการบิดป้ายแสดงราคาสินค้า และเครื่องชั่งตวงวัด เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสของผู้ประกอบการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ณ ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และตลาดศรีเมืองอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

นายอังกูร กล่าวว่า จากการตรวจสอบร้านค้าในตลาดทั้ง 2 แห่ง พบว่าปริมาณสินค้าเพียงพอต่อการบริโภค ในด้านราคาจำหน่ายได้เน้นย้ำขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าอย่าได้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม โดยขอให้ปิดบ้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน กรณีเครื่องชั่ง ต้องได้รับรองมาตรฐานจากกรมการค้าภายใน หากพบว่าผู้ประกอบการรายใดฉวยโอกาสขึ้นราคาหมู ไก่ ไข่ไก่ และสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมถือเป็นการซ้ำเติมประชาซนผู้บริโภค จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เช่น กรณีร้านค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับสูงถึง 10,000 บาท หรือร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าราคาเกินสมควร มีการกักตุนสินค้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับโดย

ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรีจะดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อป้องกันประชาชนถูกรัดเอาเปรียบในช่วงสถานการณ์โควิดและผลกระทบจากราคาสินค้า เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ ดูแลปัญหาอย่างทั่วถึง ดังนั้นขอเตือนผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอย่างจริงจังไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นหากพบเห็นผู้กระทำความผิด หรือใครถูกเอารัดเอาเปรียบ แจ้งได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี โทร. 032 332062 หรือ 0929623272 อีกทั้งจังหวัดได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบสถานการณ์สินค้าอย่างต่อเนื่องในทุกอำเภอ

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ