THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

19 สิงหาคม 2563 : 14:51 น.

ผบ.ทบ.แจ้งในที่ประชุมกมธ.งบประมาณไม่คัดค้านหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยังบอกผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอให้คิดใหม่เราเป็นทหารที่มีประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่รัฐสภา พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.)เข้าชี้แจงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของกระทรวงกลาโหม ที่เป็นงบของกองทัพบก จำนวน 107,600 ล้านบาทเศษ ซึ่งระหว่างประชุม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะกรรมาธิการฯ ได้สอบถามความคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่ง พล.อ.อภิรัชต์ ชี้แจงว่า ได้พูดกับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอว่าเราเป็นทหารที่มีประชาธิปไตย เราต้องคิดใหม่ ต้องค่อยๆ เปลี่ยนวัฒนธรรมของเรา

พล.อ.อภิรัชต์ ยืนยันว่า ไม่คิดที่จะเป็นศัตรูกับประช าชน เพราะทหารก็ถือเป็นประชาชนคนหนึ่ง เมื่อเรากลับไปบ้านก็เจอกับครอบครัวที่เป็นประชาชน จึงทำให้เข้าใจถึงความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ภายในถึงภายนอก แม้มีบางครั้งอาจจะมีวาทะหรือคำพูดบางอย่างออกไป ก็ถือเป็นบทบาทหน้าที่ และในฐานะประชาชนและข้าราชการ ทั้งนี้ ตนไม่คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นกลไกทางการเมือง ที่สภาผู้แทนราษฎรจะต้องเสนอผ่านกระบวนการตามกฎหมาย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ยินดีที่จะเปิดให้มีการแก้ไขเป็นไปตามกฎหมาย

“เป็นการหารือกันระหว่างผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดว่า เราถูกตั้งเป็น ส.ว. เราต้องปฏิบัติในฐานะหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ เราคุยกันว่าไม่ควรรับเงินเดือน 2 ทาง ในฐานะข้าราชการประจำเพราะเป็นคำสั่ง นอกจากไม่รับ ยังคืนเงิน และยังชักเนื้อ 1,000-2,000 บาท เก็บเงินเข้าสวัสดิการ ส.ว. เราในฐานะประชาชน และข้าราชการ เราก็ยินดี ไม่คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดออกมาเอง ท่านก็ยินดีตามกระบวนการ จะตั้ง ส.ส.ร. ขึ้นมา ผมเรียนให้ท่านกรรมาธิการฯทราบ เมื่อถามมาในฐานะส่วนตัวผมก็ตอบส่วนตัวแบบนี้” ผบ.ทบ.กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ