LIFESTYLE

06 ตุลาคม 2565 : 16:59 น.

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.)

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. และ นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) งานบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมี คณะผู้บริหาร กปน. คณะผู้บริหาร รพ.นพรัตนราชธานี เข้าร่วมพิธีและเป็นสักขีพยาน

บันทึกความร่วมมือฯ ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานของ กปน. มีภาวะสุขภาพดี แข็งแรงทั้งร่างกาย (Physical) และจิตใจ (Mental) สามารถปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อม (Work Environment) ที่ปราศจากอันตรายซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคและอุบัติเหตุ  สามารถทำงานอย่างมีความสุข ตลอดจนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร โดย รพ.นพรัตนราชธานี จะดำเนินการออกแบบและช่วยในการจัดวางระบบบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและเป็นที่ปรึกษาด้านอาชีวเวชศาสตร์ ให้กับ กปน. ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ทบทวนระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยฯ ร่วมกับ กปน. โดยการเดินสำรวจสถานที่ทำงาน (Walkthrough Survey) เพื่อค้นหาอันตราย และประเมินความเสี่ยงจากการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพ การวางแผนการเฝ้าระวังโรค ประเมินและวิเคราะห์ผลการเฝ้าระวัง และออกแบบรายการการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง การให้คำแนะนำในการจัดการโรคเรื้อรัง เป็นต้น

โดย รพ.นพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล ที่มุ่งเน้นการให้บริการด้านคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ วินิจฉัย ตลอดจนการรักษาโรคจากการทำงานและโรคจากสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศและอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประสานความร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างมากกับ กปน. ในการจัดวางระบบและแนวทางในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกทั้งทางโรงพยาบาลจะได้รับความร่วมมือในการเป็นสถานที่ศึกษาและฝึกปฏิบัติของแพทย์ พยาบาล  อาชีวอนามัย และนักวิชาการของประเทศอีกด้วย

ENTERTAIN

อ่านก่อนเลือกเงินกู้ออนไลน์ เลือกผิด ชีวิตพังแน่!

ในวันที่เศรษฐกิจถดถอยนำไปสู่ภาวะข้าวยากหมากแพง ทำให้หลายครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านการเงินและสถานการณ์ชักหน้าไม่ถึงหลัง

แนะนำเครื่องกรองน้ำระบบฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ อัปเดต 2022

เราทุกคนรู้กันดีว่าการดื่มน้ำนั้นมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร จะดีกว่าไหมถ้าเราได้ดื่มน้ำสะอาดในทุกวัน เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และดีต่อสุขภาพ

เปิดม่านการแสดง! เวทีการแข่งขันศิลปะการเต้นมาตรฐานสากลครั้งยิ่งใหญ่ของไทย

เปิดม่านการแสดง! เวทีการแข่งขันศิลปะการเต้นมาตรฐานสากลครั้งยิ่งใหญ่ของไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

ข่าวที่น่าสนใจ