LIFESTYLE

สังคมแห่งการแบ่งปัน มหานครน่าอยู่และสังคมที่ยั่งยืน

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 กันยายน 2562 : 19:41 น.

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จับมือกรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการย่านสาทร จัดโครงการ “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2019” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

อ่านต่อ

Tom Wright เผยความสำเร็จของผลงานการออกแบบผลงานระดับโลก

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 สิงหาคม 2562 : 08:00 น.

ความสำเร็จของผู้ออกแบบระดับโลก Tom Wright ที่บอกเล่าผ่านรูปแบบอาคารที่สะท้อนบริบทของเมือง เจ้าของผลงานการออกแบบโรงแรม Burj Al Arab หนึ่งในไอคอนนิคของโลก

อ่านต่อ

“Sansiri Backyard” คอมมูนิตี้สีเขียวในเมือง เพื่อโลก เพื่อเรา

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 พฤษภาคม 2562 : 17:46 น.

แสนสิริสร้างนิยามบทใหม่แห่งความยั่งยืน เพื่อโลก เพื่อเรา จุดประกายแนวคิดเมืองแห่งการอยู่อาศัยยั่งยืนแห่งอนาคต

อ่านต่อ

ENTERTAIN

ข่าวที่น่าสนใจ